5/6/2018 - Φωτογραφίες από την Εκπαιδευτική επίσκεψη όλων των τάξεων του σχολείου μας, στην Κόνιτσα.

9/5/2018 - Φωτογραφίες από την Εκπαιδευτική επίσκεψη ΣΤ΄ τάξης σε Μητρόπολη Ιωαννίνων, Εβραϊκή Συναγωγή, Οθωμανικό Τζαμί.

1/6/2018 - Φωτογραφίες από την 2η Γιορτή Άνοιξης, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.

26/4/2018 - Φωτογραφίες από την Εκπαιδευτική επίσκεψη ΣΤ τάξης στη Βίτσα και στους Κήπους Ζαγορίου.

29/5/2018 - Φωτογραφίες από την επίσκεψη της Γ΄ τάξης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στο Καλπάκι Ιωαννίνων..

18/5/2018 - Φωτογραφίες από την Εκπαιδευτική επίσκεψη ΣΤ΄  τάξης στο Μεσολόγγι.

24/5/2018 - Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική επίσκεψη της Ε΄ τάξης σε Βίτσα, Κήπους.

28/3/2018 - Φωτογραφίες από τo Επιμορφωτικό Πρόγραμμα συμπερίληψης

16/5/2018 - Φωτογραφίες από την Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ΄  τάξης στους Κήπους Τύμφης Ιωαννίνων.

8,9,10/11/2017 - Φωτογραφίες από την Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα της ΣΤ τάξης.

Υποκατηγορίες