Φωτογραφίες:

  • 064
  • 066
  • 069
  • 070

22-5-2015, Από την επίσκεψη των Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων του σχολείου μας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου.

Φωτογραφίες:

12-5-2015 - Επίσκεψη της Δ΄τάξης στο Δημοτικό Ωδείο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

8/6/2015 - Από την ημερήσια επίσκεψη του σχολείου στην Γκρίκα.

12/5/2014 - Η Δ΄ τάξη του σχολείου μας στο ΚΠΕ Κόνιτσας

12/6/2015 - Από την θεατρική παράσταση «Όρνιθες» της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας.

11/5/2014 - Η Ε΄ τάξη του σχολείου μας στο ΚΠΕ Κόνιτσας

5/6/2015 - Τελικοί Run&Out, απονομή βραβείων

22/12/2014 - Από την επίσκεψη της Α΄και Γ΄τάξης του σχολείου μας στο ζαχαροπλαστείο Νούσιας, στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.

Υποκατηγορίες