20/10/2017 - Φωτογραφίες από την επίσκεψη της Ε΄ τάξης  στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης.

 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 18
 • 20
 • 24
 • 25
 • 28
 • 29
 • 30
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50