12/10/2017 - Φωτογραφίες από την "επιχείρηση καθαρή λίμνη" της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης.

 • 02
 • 03
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 14
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 27
 • 28
 • 32
 • 33
 • 35
 • 37