Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί γονείς και μαθητές, ο καθιερωμένος αγιασμός στο σχολείο μας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 στις 10:00΄.

 Οι μαθητές θα προσέρχονται από τις 8:15΄ και θα εισέρχονται από  χωριστές αυλόπορτες, με τον τρόπο που ακολουθήσαμε και τον Ιούνιο:

     Α 'και Β' από τη βόρεια πλαϊνή αυλόπορτα επί της οδού Μορδεχάι Φρεζή,

     Γ 'και Δ' από την κεντρική κεντρική είσοδο επί της οδού Δημητρίου Ιωάννου και

     Ε'-ΣΤ ' από τη νότια αυλόπορτα στην κάτω αυλή, επί της οδού Δημητρίου Ιωάννου,

οδεύοντας προς τις αίθουσες τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας και θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη (10.30).