9/5/2018 - Φωτογραφίες από την Εκπαιδευτική επίσκεψη ΣΤ΄ τάξης σε Μητρόπολη Ιωαννίνων, Εβραϊκή Συναγωγή, Οθωμανικό Τζαμί.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19