29/5/2018 - Φωτογραφίες από την επίσκεψη της Γ΄ τάξης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στο Καλπάκι Ιωαννίνων..

 

 • DSC_0004_6
 • DSC_0005_4
 • DSC_0006_1
 • DSC_0007_1
 • DSC_0008_1
 • DSC_0009_2
 • DSC_0010_2
 • DSC_0011_2
 • DSC_0012_1
 • DSC_0013_1
 • DSC_0014
 • DSC_0015
 • DSC_0016
 • DSC_0017
 • DSC_0018
 • DSC_0019
 • DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0022
 • DSC_0023
 • DSC_0024
 • DSC_0025
 • DSC_0026
 • DSC_0027
 • DSC_0028
 • DSC_0029
 • DSC_0030
 • DSC_0031_1
 • DSC_0032_1
 • DSC_0033
 • DSC_0034
 • DSC_0035
 • DSC_0036
 • DSC_0037
 • DSC_0038
 • DSC_0039
 • DSC_0040
 • DSC_0041
 • DSC_0042
 • DSC_0043
 • DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0046
 • DSC_0047
 • DSC_0048
 • DSC_0049
 • DSC_0050
 • DSC_0051
 • DSC_0052
 • DSC_0053
 • DSC_0054
 • DSC_0055
 • DSC_0056
 • DSC_0057
 • DSC_0058
 • DSC_0059
 • DSC_0060
 • DSC_0062