22-5-2015, Από την επίσκεψη των Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων του σχολείου μας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου.

 

 • 008
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 019
 • 020
 • 021
 • 024
 • 031
 • 035
 • 041
 • 043
 • 048
 • 053
 • 054
 • 059
 • 060
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 075
 • 076
 • 077
 • 078