8/6/2015 - Από την ημερήσια επίσκεψη του σχολείου στην Γκρίκα.