12-5-2015 - Επίσκεψη της Δ΄τάξης στο Δημοτικό Ωδείο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο.