Οι Ε' και ΣΤ' τάξεις του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων συμμετείχαν στην αξιολόγηση των ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων του έργου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ.

   Οι μαθητές αλληλεπίδρασαν με προσομοιώσεις, ψηφιακά παιχνίδια, εννοιολογικούς χάρτες και άλλες εφαρμογές, διασκέδασαν και έμαθαν σχετικά με την προστασία από σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές.

 

   Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου και οι συνεργάτες του ευχαριστούν τον διευθυντή του Σχολείου κ. Ιωάννη Βασδέκη και τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη.

 

   Παρουσιάζονται επιγραμματικά ορισμένα συμπεράσματα από την εμπειρική μελέτη σχετικά με την αξιοποίηση των ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων του έργου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ. 

   Σημειώνεται ότι τα συμπεράσματα δεν είναι γενικεύσιμα, λόγω της μικρής κλίμακας της μελέτης.

 

Δείγμα: 90 μαθητές Ε' και ΣΤ' τάξεων (11 και 12 ετών αντίστοιχα, 39 αγόρια και 51 κορίτσια).

1.  Όλοι οι μαθητές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους τύπους των αντικειμένων (εκπαιδευτικό παιχνίδι, διαδραστική προσομοίωση, εννοιολογικός χάρτης)

2.  Το ενδιαφέρον όλων των μαθητών διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της ενασχόλησής τους

3.  Τα μαθησιακά αντικείμενα φάνηκαν το ίδιο εύχρηστα σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τις δεξιότητες των μαθητών στη χρήση υπολογιστή και εμπειρία σε ηλεκτρονικά παιχνίδια

4.  Όπως ήταν αναμενόμενο, το εκπαιδευτικό παιχνίδι άρεσε περισσότερο από την προσομοίωση και τον εννοιολογικό χάρτη

5.  Τα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά για τα δύο υπό μελέτη θέματα (σεισμός, ομίχλη) και όλους τους τύπους των αντικειμένων.

6.  Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στα μαθησιακά αποτελέσματα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.

   Το έργο «Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» (http://deucalion.edu.gr/) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Δεδομένων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο και Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία» έχει στόχο το σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων, αξιοποιήσιμων στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, για την εκπαίδευση των μαθητών στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

 

   Το έργο υλοποιείται από το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://earthlab.uoi.gr/).