Το Κ.Π.Ε Κόνιτσας ιδρύθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)  το 1995.Επίσκεψη στο ΚΠΕ Κόνιτσας

   Η λειτουργία του ανακόπηκε  εξ αιτίας των σεισμών του 1996. Από το Φεβρουάριο του 1997 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και αναπτύσσει πολλαπλή δράση, όπως αυτή απορρέει από τις ιδρυτικές του  αποφάσεις
   Χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και από Εθνικούς Πόρους. Την οικονομική διαχείριση και την τεχνική υποστήριξη, έχει το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Στεγάζεται στη Μαθητική Εστία Κόνιτσας.
   Από την αρχή της λειτουργίας του ΚΠΕ Κόνιτσας δέχτηκε στα μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματά του πάνω από 47.000 μαθητές.
   Παρακολούθησαν τα προγράμματά του ή επιμορφώθηκαν στα σεμινάριά του στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 7.500 εκπαιδευτικοί.
   Το Κ.Π.Ε. διαθέτει αίθουσα προβολών και σεμιναρίων, εργαστήριο Βιολογίας, βιβλιοθήκη, δύο αίθουσες διδασκαλίας και εργασιών των ομάδων, αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και έκφρασης, αίθουσα Η/Υ, γραφεία, εκθεσιακό χώρο και χώρο υποδοχής, αύλειο χώρο και κήπο.

   Η Β΄τάξη του σχολείου μας στις 3 Απριλίου 2014 επισκέφθηκε το ΚΠΕ Κόνιτσας, όπου οι μικροί μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του ΚΠΕ, παρακολούθησαν προβολές και εκπαιδευτικά παιχνίδια εντός του  ΚΠΕ, ακολούθησαν Περιβαλλοντικές διαδρομές, και εκτέλεσαν εργασίες πεδίου με ειδικό  εξοπλισμό.

   Φωτογραφίες στο: Φωτογραφίες/2013-14/ΚΠΕ Κόνιτσας, Β΄