ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 όλοι οι μαθητές θα προσέλθουν την ίδια ώρα (8.15') στο Σχολείο (χωρίς τσάντες), για να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες σύμφωνα με την Φ7/ΦΜ/143840/Δ1/21-10-2020 θα πραγματοποιηθούν χωριστά στην αίθουσα του κάθε τμήματος.

Όλοι οι μαθητές θα αποχωρήσουν από το σχολείο περίπου στις 10.00.

Το ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ για τη μέρα αυτή.