(Κάντε κλικ στηη μικρογραφία της εικόνας για να ανοίξει σε μεγάλο μέγεθος σε νέα καρτέλα)

 FlowChartCovid 19 small