Στα πλαίσια του μαθήματος

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

  

   Oι μαθητές της Α? και Β?

Τάξης δημιούργησαν τις δικές τους ζωγραφιές στον Η/Υ αξιοποιώντας τα εργαλεία που υπάρχουν στο λογισμικό Ζωγραφική (mspaint), ενώ εξοικειώθηκαν με τις λειτουργίες του ποντικιού και του πληκτρολογίου.

      Oι μαθητές της Γ? τάξης  εξοικειώθηκαν με τον κειμενογράφο (OpenOffice Writer)  και μία  από τις δραστηριότητες που ανατέθηκε στους μαθητές ήταν η δημιουργία ενός μικρού κειμένου με ελεύθερο θέμα.

      Oι μαθητές της Δ? τάξης  εξοικειώθηκαν με το λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων (OpenOffice impress), ενώ μια άλλη δραστηριότητα των μαθητών ήταν η δημιουργία ηλεκτρονικών σταυρόλεξων που μπορούν να λυθούν με διαδραστικό τρόπο στο διαδίκτυο.

       Oι μαθητές του Ε3 συμμετείχαν στο πρόγραμμα αγωγής υγείας «Ελεύθερος Χρόνος» και διεξήγαγαν μια έρευνα στους μαθητές του σχολείου μας. Γι αυτό το λόγο, σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα ερωτηματολόγιο που αφορά στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου .

       Oι μαθητές της ΣΤ? τάξης εξοικειώθηκαν με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και δημιούργησαν απλά προγράμματα για να σχεδιάσουν σχήματα, εικόνες, κινούμενα σχέδια στα προγραμματιστικά περιβάλλοντα EasyLogo και BYOB.

 

Τις εργασίες των μαθητών μπορείτε να δείτε εδώ:   ΤΠΕ 2013-2014