Α) Τη  Δευτέρα  23 Μαρτίου  2015 και από ώρα 12.30΄ μέχρι 14:00΄ θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε από το δάσκαλο της

τάξης  για την επίδοση του παιδιού σας και να πάρετε τον Έλεγχο Προόδου του για το Β΄ Τρίμηνο του σχολικού έτους 2014-15.

Το ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, θα λειτουργήσει κανονικά.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β) Την  Τρίτη 24-3-2015 όλοι οι μαθητές θα προσέλθουν την ίδια ώρα(8.10΄)  στο Σχολείο (χωρίς τσάντες), για να παρακολουθήσουν τη σχολική γιορτή 25ης Μαρτίου που θα αρχίσει στις 9:00΄ και θα τελειώσει περίπου στις 10:15΄ 

Το ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, τη μέρα αυτή δε θα λειτουργήσει.