Την Παρασκευή 22-3-2013 όλοι οι μαθητές θα προσέλθουν την ίδια ώρα (8.10΄) στο Σχολείο (χωρίς τσάντες), για να παρακολουθήσουν τη σχολική γιορτή που θα αρχίσει στις 9:00΄ η ώρα και θα τελειώσει περίπου στις 10:15΄.

Το ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, τη μέρα αυτή δε θα λειτουργήσει.