14/6/2012
    Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στο σχολείο με τη λήξη του σχολικού έτους 2011-2012


VIDEO -->   Σχολικές Γιορτές --> Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση