ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 και ώρα 9.00 π.μ. θα ξεκινήσει η λειτουργία των θερινών τμημάτων,

με σκοπό την ενίσχυση και ενδυνάμωση των μαθητών, με εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και θεώρησης της παιδαγωγικής πράξης.
   Στο πλαίσιο των θερινών τμημάτων θα πραγματοποιηθούν γλωσσοδιδακτικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
   Θα προσφέρεται κολατσιό στους μαθητές.
    Το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως εξής:
                            ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09.00 π.μ. έως 13.00.
   Η λειτουργία των θερινών τμημάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.