20-12-2011

     Ενημερωθήκαμε από τους  Σχολικούς Τροχονόμους του Σχολείου μας ότι μερικά παιδιά

περνούν τη Λεωφόρο Γράμμου  από άλλα σημεία εκτός της διάβασης πεζών που βρίσκονται οι Σχολικοί Τροχονόμοι.
     Τη θέση των Σχολικών Τροχονόμων έχει καθορίσει η Τροχαία και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένοι να κάθονται στη συγκεκριμένη διάβαση και πουθενά αλλού.
     Κατά συνέπεια δεν μπορούν να αναλάβουν καμία ευθύνη για παιδιά που περνούν από άλλο σημείο  τη Λεωφόρο Γράμμου.