Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετακίνηση - διανυκτέρευση μαθητών/μαθητριών - συνοδών από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων και επιστροφή.

    Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων διοργανώνει τριήμερη (2 διανυκτερεύσεις) εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα) από 03/11/2022 έως 05/11/2022.

  Icon DnLd PDF

Λήψη του εγγράφου 

 

 • Αριθμός μαθητών και συνοδών γονέων: 110.
 • Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 4.
 • Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από το σχολείο 03-11-2022, ώρα 07:00 π.μ.
 • ημερομηνία και ώρα επιστροφής στο σχολείο: 05-11-2022, ώρα 22:00.
 • Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4) αστέρων σε κεντρική περιοχή (πλην Ομονοίας) με διανυκτέρευση των μαθητών και των συνοδών τους σε δίκλινα δωμάτια. Για τη διενέργεια αυτής της μετακίνησης - διανυκτέρευσης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γραφεία με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν προσφορά. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στον Διευθυντή του 10ου Δημοτικού Σχολείου από 13/10/2022 έως 20/10/2022 και ώρα 10:30 σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη:

«Προσφορά για μετακίνηση - διανυκτέρευση εκπαιδευτικής εκδρομής 10ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων (κλειστή προσφορά)». Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας καμία προσφορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 20/10/2022 στις 11:30.

   Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό - Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και να περιλαμβάνουν και να εξασφαλίζουν ρητά τα πιο κάτω χαρακτηριστικά και απαιτήσεις:

Τα λεωφορεία να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη ελληνική νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας των οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ) καθώς και τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κλπ).

Ζητείται το συνολικό κόστος ανά συμμετέχοντα.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από επιτροπή του σχολείου μας όπως προβλέπεται από το νόμο.

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/μαθητριών.

Το Πρόγραμμα της εκδρομής θα διαμορφωθεί ως εξής:

Πέμπτη 03/11/2022

 • 07:30 Αναχώρηση από το 10ο Δ. Σ. Ιωαννίνων προς Αθήνα, με 2 ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό.
 • 19:15 Επίσκεψη στο Πλανητάριο

Παρασκευή 04/11/2022

 • 10:00 Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
 • 11:00 Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
 • 13:00 Μουσείο Ακρόπολης
 • 14:15 Ιερός Βράχος Ακροπόλεως

Σάββατο 05/11/2022

 • 09:00 Αναχώρηση από Αθήνα.
 • 11:00 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο Δελφών.
 • 22:00 Επιστροφή στα Ιωάννινα με δύο ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό.

 Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΠ. ΒΑΣΔΕΚΗΣ