Από το 2020, το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS KA01 με κωδικό αριθμό 2020-1-Εl01-KA101-077952 με τον τίτλο «Μεταβαίνοντας απ’ την παραδοσιακή διδασκαλία σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς». Τον Αύγουστο του 2021, η εκπαιδευτικός κ. Σοφία Αγιοπετρίτου, ειδικότητας ΠΕ79.01 Μουσικής Αγωγής και υποδιευθύντρια του σχολείου, συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας,  στον άξονα με θέμα «Αναπτύσσοντας τη Συναισθηματική Νοημοσύνη». Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2021, στα πλαίσια των δράσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης, η κ. Αγιοπετρίτου παρουσίασε το περιεχόμενο του προγράμματος στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Στις, 10 Μαΐου 2022 εκπροσώπησε το σχολείο μας στην ημερίδα του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου για την επιμορφωτική εκδήλωση «Καινοτόμες δράσεις στο Δημοτικό Σχολείο», συμμετέχοντας με το θέμα «Καινοτόμες πρακτικές και συνεργασίες μέσω ERASMUS – To Σχέδιο 2020-1-Εl01-KA101-077952 και η Συναισθηματική Νοημοσύνη» (βάσει του προγράμματος δράσεων αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας), η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Δημήτρης Χατζής» (“Παλιά Σφαγεία”), από 9:00 μέχρι 13:00.

[_] Λήψη του αρχείου παρουσίασης