Οι εγγραφές μαθητών της Α' τάξης για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 01-03-2022 έως και 20-03-2022 και ώρες 13:30-14:00. Τα απαιτούμενα έγγραφα μπορούν να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά και να σταλούν στο e-mail του σχολείου.

Διαθέσιμα αρχεία για λήψη:

Forma pdf   Αναλυτική Λίστα δικαιολογητικών - λεπτομέρειες

Forma word (DOC) Forma pdf(PDF)    Έντυπο Αίτησης

Forma pdf  Έντυπο Α.Δ.Υ.Μ.

Forma word (DOC) Forma pdf(PDF)   Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα/Πρωινή Ζώνη

 

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ