Οι δάσκαλοι του Σχολείου δέχονται τις παρακάτω πρώτες μέρες κάθε μήνα τους γονείς των μαθητών της τάξης των

για ενημέρωση. Σε περίπτωση διδακτικών ή λόγων υγείας κ.λ.π. είναι αυτονόητο ότι μπορούν να επιδιώκουν συνάντηση με τους δασκάλους οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα.