Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
 
ΠΡΟΣ: τον Διευθυντή και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών

 
Αξιότιμοι κύριοι,
 
Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, υλοποιείται το Έργο «Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας σε Γονείς Μετανάστες» (Δράση 1.8/10), στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΡΓΟΝ, ως φορείς υλοποίησης του έργου, συνεργάζονται για την υποστήριξη της ενταξιακής προσπάθειας 500 μεταναστών γονέων, νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα.
Με γνώμονα την ανάγκη των μεταναστών γονέων για ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση 20 σεμιναρίων εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας σε ολόκληρη την επικράτεια, παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα φύλαξης των παιδιών των συμμετεχόντων γονέων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στους ακόλουθους δήμους:

 • Αθήνα
 • Πειραιά
 • Ελευσίνα
 • Θεσσαλονίκη
 • Κασσάνδρα
 • Λάρισα
 • Βόλος
 • Θήβα
 • Λαμία
 • Ναύπλιο
 • Καλαμάτα
 • Πύργος
 • Ιωάννινα
 • Ηράκλειο
 • Χανιά
 • Ρόδος
 • Κέρκυρα

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 150 ώρες και περιλαμβάνει 14 θεματικές ενότητες.
Με τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ωφελούμενοι γονείς μετανάστες θα αναπτύξουν τις γραπτές και προφορικές τους δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα, ώστε να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση απλών καθημερινών θεμάτων, να μπορούν να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους, να συμμετέχουν ενεργά στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και να απορροφηθούν αποτελεσματικότερα στην ελληνική αγορά εργασίας.
Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, το οποίο αποτελεί το απαιτούμενο «εισιτήριο» για το πέρασμά τους στο καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος» στη χώρα μας.
Με την επιστολή μας αυτή και αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο και την πολύτιμη υποστήριξή σας σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, θέλουμε να ζητήσουμε τη βοήθειά σας για την ευρεία ενημέρωση και προτροπή των μεταναστών γονέων ώστε να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσής τους στη χώρα μας.
Για αναλυτικές πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ,Κολοκυνθούς 23, Αθήνα - τηλ.: 2105202500.
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ουσιαστική συμβολή σας.
 
Με εκτίμηση,

Ελένη Καρατζόλα
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δήμος: Ιωαννίνων

Καταρτιζόμενοι: 25

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης: KEK PRIM ASPA

Διεύθυνση: Ζαλόγγου 15, Κατσικάς, 45500, Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 26510 94618

Πρόσωπο Επικοινωνίας: κα Γεωργία Παπαδημητρίου

http://parentslearngreek.gr/