Στις 10 Μαρτίου 2015, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση σε μαθητές του σχολείου με θέμα

3145

 «Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση: Ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων». Η ενημέρωση έγινε από εξειδικευμένους επιστήμονες της ομάδας έργου της εταιρείας «MMS Διαφημιστική» ως Ανάδοχος του Έργου «Ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» στα πλαίσια των 4107συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Η ενημέρωση περιελάμβανε τη διανομή έντυπου υλικού (φυλλαδίων) στους μαθητές σχετικού με το αντικείμενο της Εκδήλωσης, αναφορά και ανάλυση των ωφελειών της κομποστοποίησης και της ανακύκλωσης, παροχή κομποστοποιητή 400 λίτρων για χρήση από τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου και οδηγίες χρήσης των κομποστοποιητών.

 

4112

4113

4116

0001

0002

0003

0004