Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012
  "Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη" Εκδήλωση - Παρουσίαση - Βιωματικό παιχνίδι για τις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις του σχολείου μας από

τον κ. Γκόλα Δημήτριο,επικεφαλή του Κέντρου europe direct & Yπεύθυνο Πληροφόρησης.   Η αντιπροσωπεία της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συντονίζει το δίκτυο Κέντρων  Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, το οποίο παρέχει πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο και προωθεί την αναδραστική επικοινωνία με τα  ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τα Κέντρα  Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT αναβαθμίζουν την επικοινωνιακή ικανότητα της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη  Ευρωπαϊκών Δημόσιων Χώρων, οι οποίοι λειτουργούν ως τόποι συνάντησης πολιτών μέσω της διοργάνωσης δραστηριοτήτων  ευρωπαϊκού περιεχομένου.
  Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών το δίκτυο Κέντρων  Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT θα υλοποιήσει εκστρατείες ενημέρωσης για σειρά θεμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με ομιλίες στα σχολεία και με τη διανομή σχετικού υλικού.
Σχετικοί  σύνδεσμοι:
Δικτυακός τόπος της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Ενημερωτικά φυλλάδια για τους μικρούς μας φίλους
Η γωνιά του παιδιού