Εκδόθηκε σήμερα (13/5) από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για τις  Eγγραφε?ς μαθητω?ν και μαθητριω?ν στα Δημοτικα? Σχολει?α για το σχολικο? ε?τος 2020-2021.

Επισημαι?νεται ο?τι τη σχολικη? χρονια? 2020-2021 στην Α ? Τα?ξη του Δημοτικου? Σχολει?ου θα φοιτη?σουν οι μαθητε?ς που γεννη?θηκαν απο? 1-1-2014 ε?ως και 31-12-2014.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ