Ολοκλήρωση του προγράμματος Followgreen  (SOS !!!)

 

Το πρόγραμμα Followgreen που συμμετέχει το σχολείο μας ολοκληρώνεται την Πέμπτη 04 Απριλίου 2019. Όλοι να βοηθήσουμε να γεμίσουμε τους οκτώ (8) κάδους ανακύκλωσης του σχολείου με χαρτί ώστε να κερδίσει το σχολείο μας και να βραβευθεί. Όσοι γονείς - κηδεμόνες επιθυμούν να συνεισφέρουν δωρεάν πόντους στο σχολείο μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά μέχρι την Κυριακή 07 Απριλίου 2019 στην ηλεκτρονική φόρμα του Followgreen  www.followgreen.gr/ioannina .