Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ότι σύμφωνα με την παρ.4α, των άρθρων 6 (για Νηπιαγωγεία) και 7 (για Δημοτικά) του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ

109 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», οι εγγραφές μαθητών/τριών για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο και στην πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου.

Για το σχολικό έτος 2018-2019 οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 18 Μαΐου 2018.

Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη για το σχ. έτος 2018-2019

Στην πρώτη τάξη του Δημοτικού εγγράφονται όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01.01.2012 έως 31.12.2012. Αιτήσεις εγγραφής από τους γονείς και κηδεμόνες τους γίνονται δεκτές στο Δημοτικό Σχολείο στου οποίου τη σχολική περιφέρεια ανήκει η διεύθυνση κατοικίας τους. Βλ. σχετική εγκύκλιο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια των σχολικών περιφερειών (βλ. σχετική απόφαση) μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων (http://dipe.ioa.sch.gr) ή να απευθύνεστε στα πλησιέστερα στην κατοικία σας Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τις εγγραφές μπορείτε να καλείτε στη Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων στο 2651083098).

Σημαντική επισήμανση : Η κατάθεση της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών δεν σημαίνει και την αυτόματη εγγραφή των μαθητών/τριών στη σχολική μονάδα που υποβάλλονται, καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο τοποθέτησης – μετακίνησής τους σε άλλο σχολείο με απόφαση της Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι της παρ. 4δ, των άρθρων 6 και 7 του ΠΔ79/2017 (από τη διαδικασία κλήρωσης εξαιρούνται μαθητές/τριες που ήδη φοιτούν ή έχουν αδέρφια που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο/δημοτικό σχολείο).