Την Τρίτη 14/11/2017 το Σχολείο και το ΟΛΟΗΜΕΡΟ δε θα λειτουργήσουν  επειδή οι εκπ/κοί τους θα λάβουν μέρος σε Επιμορφωτική Ημερίδα που διοργανώνει ο Σχολικός Σύμβουλος 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ιωαννίνων.

Εκ της διευθύνσεως του σχολείου