28/10/2017 - Φωτογραφίες από την παρέλαση του σχολείου μας.

 • 02
 • 05a
 • 05b
 • 05c
 • 06b
 • 06c
 • 06d
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 17
 • 18
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 27
 • 28
 • 34
 • 35
 • 36