Επίσκεψη στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, Δ τάξη

17/5/2017 - Φωτογραφίες από την επίσκεψη Δ΄ τάξης  στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, όπου ο κύριος Οικονομίδης μας δίδαξε ένα σωρό πράγματα

για τα παραδοσιακά επαγγέλματα του τόπου, στο Λαογραφικό Μουσείο που έχει φτιάξει μόνος του.
Ήταν μια δράση του Κέντρου Πληροφόρησης Βόρειας Πίνδου.

 • 113
 • 114
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 131
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261

 

ESR ΡάδιοΕπισκέψεις

Σήμερα 0

Χτες 4

Σύνολο 57280