11/6/2013 - ΣΤ΄Τάξη - Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γεφύρι Κόνιτσας, Νερόμυλοι Μπουραζάνι, Μονή Μολυβδοσκέπαστης.

22/4/2013 - Eπίσκεψη της Β΄τάξης στο εργαστήριο του ζαχαροπλαστείου Νούσιας.

3/6/2013 - Η Β΄ τάξη του σχολείου μας στο ΚΠΕ κόνιτσας

17/4/2013 - Επίσκεψη στη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, Α΄τάξη.

28-5-2013, Γ΄τάξη. Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Πέρδικας.

Επίσκεψη στους Μύλους Τσομπανίδη

21-5-2013, Δ΄ τάξη. Επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

  8/3/2013 και 12/3/2013  Α΄, Β΄, Γ΄τάξεις. Επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ηπείρου.

25-4-2013, Δ3' Τμήμα, Βίτσα - Σκάλα Βίτσας - Γέφυρα Κόκκορη

14/12/2012 - Από την εκπαιδευτική επίσκεψη στα Τρίκαλα, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις του σχολείου μας.